Spreekuur

Op dit moment verzorgen wij in drie verschillende penitentiaire inrichtingen in Nederland een juridisch spreekuur. De inrichtingen waar wij spreekuur lopen zijn inrichtingen waar alleen mannen gedetineerd zitten. De gedetineerde kan zelf een verzoekbriefje invullen die op de afdeling verkrijgbaar is. Wij roepen de gedetineerden vervolgens op om met hen te spreken. Elke woensdag en vrijdag gaan er twee medewerkers naar de penitentiaire inrichting om de vragen van de gedetineerden te beantwoorden. Op woensdagen lopen wij spreekuur in de PI Lelystad, op vrijdagen lopen wij spreekuren in de PI Alphen aan den Rijn en in JC Schiphol.

De vragen die de gedetineerden stellen kunnen enorm variƫren. Allerhande vragen komen aan bod, van civielrechtelijke aard tot strafrechtelijke aard. Alle werknemers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. Tevens is de stichting geheel onafhankelijk van de inrichtingen of andere instanties. Het is van groot belang dat de stichting een onafhankelijke partij blijft. Het kan voorkomen dat een gedetineerde zich in zijn rechten geschonden voelt binnen de inrichting. Wij kunnen de gedetineerde dan helpen bij het opstellen van een brief waarin hij zijn klacht naar voren brengt.

Aangezien wij een keer per week op bezoek gaan bij een inrichting kan het voorkomen dat de gedetineerde een week op zijn antwoord moet wachten. In de hele week erna zijn de medewerkers hard aan het werk om de vragen van gedetineerden uit te werken en te beantwoorden. Hierbij worden telefoontjes naar allerlei overheidsinstanties gepleegd en kan het voorkomen dat wij in overleg moeten met de advocaat van de gedetineerde. Indien de gedetineerde geen advocaat heeft, maar deze eigenlijk wel nodig heeft, kunnen wij de gedetineerde in contact brengen met een advocaat.