Spreekuur

Op dit moment lopen wij in vier verschillende penitentiaire inrichtingen in Nederland spreekuur. Alle inrichtingen waarin wij spreekuur lopen zijn inrichtingen waar alleen mannen gedetineerd zitten. De gedetineerde kan zelf een verzoekbriefje invullen die op de afdeling verkrijgbaar is. Wij roepen de gedetineerden vervolgens op om met hen te spreken. Elke woensdag en vrijdag gaan er twee medewerkers naar de penitentiaire inrichting om de vragen van de gedetineerden te beantwoorden. Op woensdagen lopen wij spreekuur in de PI Lelystad. Daar lopen wij niet op de afdeling rond, maar komen de gedetineerden naar ons toe in het RIC. Op vrijdagen lopen wij spreekuren in de PI Almere, PI Alphen aan den Rijn (Maatschapslaan) en in PI Schiphol. In Almere en Alphen aan den Rijn lopen wij op de afdelingen rond. Bij PI Schiphol zitten wij in een kamertje buiten de afdelingen en worden de gedetineerden naar ons toegebracht.

De vragen die de gedetineerden stellen kunnen enorm variëren. Allerhande vragen komen aan bod, van civielrechtelijke aard tot strafrechtelijke aard. Alle werknemers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. Dit houdt in dat al hetgeen dat besproken wordt tijdens het spreekuur verder met niemand anders besproken wordt. Tevens is de stichting geheel onafhankelijk van de inrichtingen of andere instanties. Het is van groot belang dat de stichting een onafhankelijke partij blijft. Het kan voorkomen dat een gedetineerde zich in zijn rechten geschonden voelt binnen de inrichting. Wij kunnen de gedetineerde dan helpen bij het opstellen van een brief waarin hij zijn klacht naar voren brengt.

Aangezien wij een keer per week op bezoek gaan bij een inrichting kan het voorkomen dat de gedetineerde een week op zijn antwoord moet wachten. In de hele week erna zijn de medewerkers hard aan het werk om alle vragen van gedetineerden uit te werken en te beantwoorden. Hierbij worden heel veel telefoontjes naar allerlei overheidsinstanties gepleegd en kan het voorkomen dat wij in overleg moeten met de advocaat van de gedetineerde. Indien de gedetineerde geen advocaat heeft, maar deze eigenlijk wel nodig heeft, kunnen wij de gedetineerde in contact brengen met een advocaat.