Wie zijn wij?

Stichting Juridisch Spreekuur Gedetineerden verzorgt juridische spreekuren in drie gevangenissen. Onze stichting wordt volledig gerund door vrijwilligers, bestaande uit studenten Rechtsgeleerdheid en Criminologie. Binnen ons werk houden wij ons voornamelijk bezig met penitentiair recht. Daarnaast krijgen we uiteenlopende vragen over familierechtelijke kwesties, huur en uitkeringen en we helpen bij het doen van aanvragen, het schrijven van een bezwaarschrift of het verstrekken van informatie aangaande het indienen van een klacht.

Samenvattend zijn wij er om de gedetineerden te informeren en bij te staan indien er juridische problemen zijn binnen of buiten de penitentiaire inrichting. Door het enthousiasme en de gedrevenheid van onze medewerkers kunnen wij voor veel gedetineerden het verschil maken. Het JSG is gevestigd in Amsterdam en ons kantoor bevindt zich op het Roeterseiland (locatie van de UvA). Op deze locatie organiseren wij ook onze lezingen en trainingen.