Studiepunten behalen

Wil je studiepunten behalen door middel van jouw werk bij JSG?

Voor bachelorstudenten:
Sinds studiejaar 2020/2021 is het mogelijk om werk voor de rechtswinkel in te zetten voor 6 studiepunten. Dit kan door middel van deelname aan het vak Clinic Rechtshulpverlening. Dit vak bestaat onder andere uit colleges over beroepsethiek en professionele identiteit, de omgang van cliënten vanuit cultureel, gender en psychologisch perspectief en professionele vaardigheden zoals juridische schrijven en feedback geven. Op deze manier kun je maatschappelijk werk combineren met jouw studie. Het vak Clinic Rechtshulpverlening kan zowel in jaar 2 als jaar 3 gevolgd worden. Voor meer informatie over de vereisten, zie de Studiegids.

Voor masterstudenten: 
De mogelijkheid voor masterstudenten om studiepunten te behalen door aan te sluiten bij het onderwijs van de Amsterdam Law Clinic, is vanaf aankomend semester niet meer mogelijk.